ฝันเห็น ฉางข้าว

ฝันว่าเห็น ฉางข้าว ที่มีข้าวบรรจุอยู่เต็มฉางหรือเต็มยุ้ง ทำนายได้ว่า จะได้รับความสุขสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ จิตใจที่เจ็บป่วยจะหายขาด แม้จะไม่ได้ลาภทางด้านการเงิน แต่ก็ทำให้ครอบครัวมีความสุขดี

เลขนำโชค 49 48 14 148 149 489

Leave a Comment